İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

CPOxL - CPO Executive Lounge

CPOxL - KAYIT BAŞVURU

SORUMLU SATINALMA ÖDÜLLERİ

TÜSMOD - CPOxL

TÜSMOD “Satınalma ve Tedarik Yönetimi Üst Meslek Örgütü” hedefi ile çıktığı yolda tüm Tedarik Yöneticileri, Satınalmacılar ve mesleğe değer katan kurum ve kuruluşlar, meslek mensupları ve üyelerimizle birlikte hareket ederek, güçlü bir örgütlenme stratejisiyle etkinlik, eğitim ve iletişim faaliyetlerini yürütmektedir. Meslek mensuplarının gelişimini sağlamak, dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak gibi temel amaçları gerçekleştirmek için rekabet hukuku ve ilgili yasalara uygun olarak; “Satınalma ve Tedarik Yöneticisi/Danışmanı/Müşaviri” meslek unvanı altında toplayarak; •Mesleğin temel standartlarının belirlenmesi, •Mükemmellik anlayışı ile geliştirilmesi ve bu standartlara uygun meslektaşların yetiştirilmesi, •Meslektaşların haklarının korunması ve aralarında işbirliği sağlanması, •Milli satınalma ve tedarik politikalarının üretilmesi ile sürdürülebilir rekabetçi kurumlar oluşturulması, •Ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

CEO, CPO, satınalma ve tedarik yöneticileri Ticaret Bakanlığı, TOBB, İTO, DMO ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri Üniversitelerden ilgili akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler Lojistik yöneticileri Satınalma ve tedarik yönetimi mesleğine yeni girmiş meslek mensupları Ürün ve hizmet sağlayıcı marka kuruluşlar, üreticiler, lojistik ve diğer hizmet kuruluşları Banka ve finans kuruluşları, yönetim danışmanlık kuruluşları TÜSMOD Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Sektör Başkanları ve Üyeleri Sektörün geleceğini şekillendiren Teknoloji Girişimcileri start-up şirketler