KATILIMCILAR

  • CEO, CPO, satınalma ve tedarik yöneticileri
  • Ticaret Bakanlığı, TOBB, İTO, DMO ve diğer ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri Üniversitelerden ilgili akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler
  • Lojistik yöneticileri
  • Satınalma ve tedarik yönetimi mesleğine yeni girmiş meslek mensupları
  • Ürün ve hizmet sağlayıcı marka kuruluşlar, üreticiler, lojistik ve diğer hizmet kuruluşları Banka ve finans kuruluşları, yönetim danışmanlık kuruluşları
  • TÜSMOD Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu, Sektör Başkanları ve Üyeleri
  • Sektörün geleceğini şekillendiren Teknoloji Girişimcileri start-up şirketler

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNİN TÜM TARAFLARI CPOxL TÜRKİYE'DE BİR ARAYA GELİYOR.

CPOxL - CPO Executive Lounge Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi ile
50 Milyar USD Satınalma Gücü Bir Araya Geliyor!